Ghosts of Mars (2001) Bulgarian Subtitles


Years in the future, a Martian police unit is sent to pick up a highly dangerous criminal at a remote mining post. Upon arrival, the cops find that the post has become a charnel house.

Release:

IMDB: 4.9

Genders: Action, Sci-Fi, Horror

Countries: USA

Time: 98 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
19.1KB
Language
Bulgarian
Release Type
N/A
Relase Info:

Ghosts of Mars

Create By
Cleon
Comment

List other Bulgarian Subtitle

Bulgarian Ghosts of Mars 2 years ago 1 19.1KB

Subtitle Preview

{495}{508}Ìàðñ 2176 ã.|
{508}{583}Ìàðñ 2176 ã.|Îò íÿêîëêî ñåäìèöè, ñëóõîâå îáèêàëÿò Ìàðñ...
{585}{600}îò ñòðàæàòà äî âàøèÿ ãðàä.| |
{600}{690}îò ñò
Loading...