Ghost World (2001) Polish Subtitles


With only the plan of moving in together after high school, two unusually devious friends seek direction in life. As a mere gag, they respond to a man's newspaper ad for a date, only to find it will greatly complicate their lives.

Release:

IMDB: 7.4

Genders: Drama, Comedy

Countries: English

Time: 111 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
27.7KB
Language
Polish
Release Type
N/A
Relase Info:

ghost world pl

Create By
Cleon
Comment

List other Polish Subtitle

Polish ghost world pl 2 years ago 1 27.7KB

Subtitle Preview

00:02:44:Szko³a œrednia jest jak|dodatkowe kó³ka...
00:02:46:w rowerze prawdziwego ¿ycia.
00:02:49:Jest to czas, w którym|m³odzi ludzie mog¹ odkrywaæ...
00:02:52:ró¿ne obszary zainteresowañ...
00:02:54:i miejmy nadziejê uczyæ siê|ze swoich w³asnych doœwiadczeñ.
00:02:58:Godz¹c siê|z moj¹ utrata sprawnoœci...
00:03:02:mog³am siê nauczyæ,
00:03:04:¿e nie mo¿
Loading...