Futurama (2003) Vietnamese Subtitles


Fry, a pizza guy, is accidentally frozen in 1999 and thawed out New Year's Eve 2999.

Release:

IMDB: 8.6

Genders: Sci-Fi, Comedy, Animation

Countries: USA

Time: 22 min

Updated: one year ago

Subtitle Info

Updated
one year ago
Framerate
Files
1
File Size
10.8KB
Language
Vietnamese
Release Type
N/A
Relase Info:

Futurama.S03-E07.vietsub

Create By
dantepro195
Comment
Translated by Vũ Đức Vượng

List other Vietnamese Subtitle

Vietnamese Futurama - S01E04 - Love's Labours Lost In Space [dd] one month ago 1 11.2KB #Casvine
Vietnamese Futurama - S01E03 - I, Roommate [dd] one month ago 1 10.2KB #Casvine - update link full 13 tập Season 1: https://goo.gl/1bypKk
Vietnamese Futurama - S01E01 - Space Pilot 3000 [dd] one month ago 1 8.9KB Link phim full season 1: https://drive.google.com/uc?id=0B2BBRFSXh8tdNkpvQ2o4dnlzUW8&export=download Chỉnh sửa, cải thiện ngữ pháp lại sub của Dante. #Casvine
Vietnamese Futurama.S03-E11.vietsub one year ago 1 11.7KB
Vietnamese Futurama.S03-E06.vietsub one year ago 1 11.2KB Translated by True Ham
Vietnamese Futurama.S03-E07.vietsub one year ago 1 10.8KB Translated by Vũ Đức Vượng
Vietnamese Futurama.S01-E04.vietsub one year ago 1 13.8KB
Vietnamese Futurama.S01-E03.vietsub one year ago 1 12.2KB
Vietnamese futurama.E03xE04.parasites_lost one year ago 1 9.8KB
Vietnamese Futurama.S01-E02.vetsub one year ago 1 10.6KB http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?t=34789
Vietnamese Futurama.S01-E01.vietsub one year ago 1 10.3KB Download phim tại đây http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?t=34789
Vietnamese Futurama.S03-E02.vietsub one year ago 1 10.1KB Download phim tại đây http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?t=34789
Vietnamese Futurama.S03-E01.vietsub one year ago 1 8.8KB Download phim tại đây http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?t=34789 sub team https://www.facebook.com/pages/H%E1%BB%99i-nh%E1%BB%AFng-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-th%C3%ADch-Futurama/969180723144996?fref=ts
Vietnamese Futurama.S02-E20.vietsub one year ago 1 10.5KB Download phim tại đây http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?t=34789
Vietnamese Futurama.S02-E20.vietsub one year ago 1 10.5KB Download phim tại đây http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?t=34789
Vietnamese Futurama.S02-E19.vietsub one year ago 1 12.8KB Download phim tại đây http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?t=34789

Subtitle Preview

1
00:00:07,213 --> 00:00:09,329
The Day the Earth Stood Stupid

2
00:01:03,053 --> 00:01:08,002
- Nibbler đã sẵn sàng cho buổi trình diễn chưa?
- Với quá trình huấn luyện nghiêm ngặt của tôi, có lẽ là rồi.

3
00:01:08,213 --> 00:01:13,162
Nibbler, lăn một vòng và mày sẽ được miếng thịt muối này.
Lăn đi, lăn vì miếng thịt.

4