Frozen Planet (2014) Farsi/Persian Subtitles


Focuses on life and the environment in both the Arctic and Antarctic.

Release:

IMDB: 9.1

Genders: Documentary

Countries: English, Russian

Time: min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
16.7KB
Language
Farsi/Persian
Release Type
N/A
Relase Info:

Frozen Planet E02 Spring X264

Create By
m_ra_r
Comment
TvShows.ir

List other Farsi/Persian Subtitle

Farsi/Persian Frozen.Planet.S01E06.Bluray - The Last Frontier 2 years ago 1 18.4KB
Farsi/Persian Frozen Planet Ep 5 HDTV Vsenc 2 years ago 2 24KB TVShow.ir
Farsi/Persian Frozen Planet E04 720p.hdtv.x264 2 years ago 1 15KB TVShow.ir
Farsi/Persian Frozen Planet E04 Vsenc 720p 2 years ago 1 14.9KB TvShow.ir
Farsi/Persian BBC.Frozen.Planet.3of7.Summer.PDTV.XviD.AC3.MVGroup.org 2 years ago 1 13.5KB فقط زمانبندی کردم
Farsi/Persian BBC.Frozen.Planet.2of7.Spring.PDTV.XviD.AC3.MVGroup.org 2 years ago 1 15.7KB من فقط آپلود کردم
Farsi/Persian BBC.Frozen.Planet.1of7.To.the.Ends.of.the.Earth.PDTV.XviD.AC3.MVGroup.org 2 years ago 1 17.3KB
Farsi/Persian Frozen Planet E03 Summer x264 2 years ago 1 13.5KB m_ra_r | TvShows.ir
Farsi/Persian Frozen Planet E03 Summer 720p.hdtv.vsenc 2 years ago 1 13.5KB m_ra_r | TvShows.ir
Farsi/Persian Frozen Planet E02 Spring 720p.hdtv.vsenc 2 years ago 1 15.7KB TvShows.ir
Farsi/Persian Frozen Planet E01 To the Ends of the Earth 720p.hdtv.vsenc 2 years ago 1 17.2KB TvShows.ir
Farsi/Persian Frozen Planet E02 Spring X264 2 years ago 1 16.7KB TvShows.ir
Farsi/Persian Frozen Planet E01 To the Ends of the Earth X264 2 years ago 1 17.2KB TvShows.ir

Subtitle Preview

1
00:00:21,759 --> 00:00:27,759
TVSHOW.IR
ãÊÑÌã: ãÍãÏ ÑÖÇ

2
00:00:28,760 --> 00:00:33,798
.ÎæÑÔíÏ ÏÑ ãäÇØÞ ÞØÈí ÈíÔ ÇÒ äíãí ÇÒ ÓÇá ÛÇíÈ ÇÓÊ

3
00:00:33,838 --> 00:00:37,437
¡åäÇãí ˜å ÏÑ ÇæÇíá ÈåÇÑ ÈÇÒãíÑÏÏ

4
00:00:37,477 --> 00:00:41,475
.ÑãÇí Âä Çíä ÏäíÇí íÎí ÑÇ¡ ÊÛííÑ Ô˜á ãíÏåÏ

5
00:01:00,988 --> 00:01:05,866
.ÈÒѐÊÑíä ÊÛííÑ ÝÕáí ÓíÇÑå ãÇ¡ åã ǘäæä ÏÑ ÑÇå ÇÓÊ

Loading...