Final Fantasy: The Spirits Within (2001) Polish Subtitles


A scientist makes a last stand on Earth with the help of a ragtag team of soldiers against an invasion of alien phantoms.

Release:

IMDB: 6.4

Genders: Action, Adventure, Animation

Countries: English

Time: 106 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
15.3KB
Language
Polish
Release Type
N/A
Relase Info:

1014286765-4-Final POL

Create By
Cleon
Comment

List other Polish Subtitle

Polish 1014286765-4-Final POL 2 years ago 1 15.3KB

Subtitle Preview

00:00:41:FINAL FANTASY
00:00:48:subtittles polished by andy
00:02:11:Sen nagrany 13 Grudnia 2065
00:02:26:Ka¿dej nocy ten sam sen ... ta sama dziwna planeta
00:02:31:Ale dlaczego? Co oni mi próbuj¹ powiedzieæ?
00:02:40:Mine³y 34 lata od kiedy przybyli na tê planetê.
00:02:44:Dni mija³y a mieszkañcy którzy tu mieszkali...
00:02:47:...przenieœli siê do schronów i ¿yj¹ w strachu.
00:02:50:Ja chcê
Loading...