Fear and Loathing in Las Vegas (1998) Polish Subtitles


An oddball journalist and his psychopathic lawyer travel to Las Vegas for a series of psychedelic escapades.

Release:

IMDB: 7.7

Genders: Comedy

Countries: English

Time: 118 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
24.7KB
Language
Polish
Release Type
N/A
Relase Info:

1008617782-4-Fear POL

Create By
Cleon
Comment

List other Polish Subtitle

Polish 1008617782-4-Fear POL 2 years ago 1 24.7KB

Subtitle Preview

00:00:20:Napisy cudem wykombinowa³ Laszku:0
00:00:25:Piwa mu za to, albo i dwa:)
00:00:52:Las Vegas Parano
00:00:59:"Kto staje siê potworem|ten zrzuca ciê¿ar bycia cz³owiekiem"
00:01:03:Byliœmy na œrodku pustyni|gdy poczuliœmy kopa
00:01:22:pamiêtam ¿e powiedzia³em:|"mam zawroty g³owy
00:01:26:mo¿e ty poprowadzisz
00:01:31:nagle us³ysza³em straszny ryk|i niebo wype³ni³y nietoperze
00:
Loading...