Dead Man (1996) Polish Subtitles


On the run after murdering a man, accountant William Blake encounters a strange North American man named Nobody who prepares him for his journey into the spiritual world.

Release:

IMDB: 7.7

Genders: Drama, Fantasy, Western

Countries: USA, Germany, Japan

Time: 121 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
14.5KB
Language
Polish
Release Type
N/A
Relase Info:

Dead-Man-1995 pl

Create By
Soerensen
Comment

List other Polish Subtitle

Polish Dead-Man-1995 pl 2 years ago 1 14.5KB

Subtitle Preview

00:00:01:Z angielskiego przet³umaczy³:
00:00:05:SQADER@PS.PL
00:05:31:Spójrz za okno...
00:05:37:Czy to ci nie przypomina chwili, gdy p³yn¹³eœ statkiem...
00:05:42:I póŸniej tamtej nocy
00:05:44:le¿a³eœ, patrz¹c w sufit
00:05:48:a woda w twoich myœlach
00:05:51:nie odró¿nia³a siê od widnokrêgu
00:05:54:i pomyœla³eœ sobie: "Dlaczego krajobraz
00:05:58:siê przesuwa
00:06:
Loading...