Subtitles for Curse of the Ring


The young blacksmith Siegfried, who, not knowing that he is heir to a conquered kingdom, becomes popular with the Burgunds by slaying their bane, the dragon Fafnir. When the reward seems to...

Release: 12/23/2005

IMDB: 6.7

Genders: Action, Drama, Adventure

Countries: English

Time: 184 min

Updated: 3 months ago

Loading...
Loading...

List subtitles for Curse of the Ring

Arabic Dark KingdomThe Dragon King DVDRip Part2 2 years ago 1 14.2KB
Arabic Dark KingdomThe Dragon King DVDRip Part1 2 years ago 1 13.1KB
Loading...
Arabic The.Ring.Of.The.Nibelungs.2004.DVDRiP.XViD-FiCO 2 years ago 0 0B خالد ناصر
Arabic Dark Kingdom The Dragon King 2 years ago 2 26.8KB By: Ramy Zahran
Arabic From idx file Edit by Dilmon 2 years ago 2 50.1KB From idx file Edit by Dilmon
Danish Ring.of.the.Nibelungs-Curse.Of.The.Ring.2004.DVDRip.AC3-ShitBusters.Danish 2 years ago 1 32.8KB Ring.of.the.Nibelungs-Curse.Of.The.Ring.2004.DVDRip.AC3-ShitBusters.Danish
Dutch N/A 2 years ago 2 35.7KB
Dutch/ English Ring.of.the.Nibelungs-Curse.Of.The.Ring.2004.DVDRip.AC3-ShitBusters.italian 2 years ago 1 35.4KB Ring.of.the.Nibelungs-Curse.Of.The.Ring.2004.DVDRip.AC3-ShitBusters.italian
English Ring.of.the.Nibelungs-Curse.Of.The.Ring.2004.DVDRip.AC3-ShitBusters.English 2 years ago 1 36.3KB Ring.of.the.Nibelungs-Curse.Of.The.Ring.2004.DVDRip.AC3-ShitBusters.English
English Ring.of.the.Nibelungs-Curse.Of.The.Ring.2004.DVDRip.AC3-ShitBusters.eng-HI 2 years ago 1 38.9KB Ring.of.the.Nibelungs-Curse.Of.The.Ring.2004.DVDRip.AC3-ShitBusters.eng-HI
English The.Ring.Of.The.Nibelungs.2004.DVDRiP.XViD-FiCO 2 years ago 2 35.1KB The.Ring.Of.The.Nibelungs.2004.DVDRiP.XViD-FiCO
Farsi/Persian Ring of the Nibelungs (Dark Kingdom The Dragon King) (2004)
Ring of the Nibelungs - 2004 DVDRip - 1.36 G
2 years ago 1 35.5KB هماهنگ با نسخه 1.36 گیگی Xani Sharr - Ravansar
Farsi/Persian The.Ring.Of.The.Nibelungs.2004.DVDRiP.XViD-FiCO 2 years ago 2 26.6KB زمان بندی دقیق و تصحیح غلط املایی برای نسخه کامل فیلم
Farsi/Persian Curse of the Ring Ring of the Nibelungs 2004.DVDversion.JiG 2 years ago 1 26.5KB elnino-riddick.blogfa.com
Finnish Ring.of.the.Nibelungs-Curse.Of.The.Ring.2004.DVDRip.AC3-ShitBusters.Finnish 2 years ago 1 35.2KB Ring.of.the.Nibelungs-Curse.Of.The.Ring.2004.DVDRip.AC3-ShitBusters.Finnish
Hebrew The.Ring.Of.The.Nibelungs.(2DISCS).2004.DVDRiP.XViD-FiCO.(SRT).HEB 2 years ago 5 67.3KB The.Ring.Of.The.Nibelungs.(2DISCS).2004.DVDRiP.XViD-FiCO.(SRT).HEB
Hebrew The.Ring.Of.The.Nibelungs..2004.DVDRiP.XViD-FiCO 2 years ago 2 27.5KB The.Ring.Of.The.Nibelungs..2004.DVDRiP.XViD-FiCO
Icelandic Ring.of.the.Nibelungs-2004.DVDRip.AC3-ShitBusters.Islansk.not-perfect 2 years ago 1 37.6KB Ring.of.the.Nibelungs-2004.DVDRip.AC3-ShitBusters.Islansk.not-perfect
Italian Ring.of.the.Nibelungs-Curse.Of.The.Ring.2004.DVDRip.AC3-ShitBusters.italian 2 years ago 2 71.6KB Ring.of.the.Nibelungs-Curse.Of.The.Ring.2004.DVDRip.AC3-ShitBusters.italian
Norwegian Ring.of.the.Nibelungs-Curse.Of.The.Ring.2004.DVDRip.AC3-ShitBusters.Norsk 2 years ago 1 0B Ring.of.the.Nibelungs-Curse.Of.The.Ring.2004.DVDRip.AC3-ShitBusters.Norsk
Norwegian N/A 2 years ago 2 29KB
Norwegian N/A 2 years ago 2 34.6KB
Norwegian N/A 2 years ago 3 57.3KB
Swedish Ring.of.the.Nibelungs-Curse.Of.The.Ring.2004.DVDRip.AC3-ShitBusters.Danish 2 years ago 1 32.8KB Ring.of.the.Nibelungs-Curse.Of.The.Ring.2004.DVDRip.AC3-ShitBusters.Danish
Swedish Ring.of.the.Nibelungs-Curse.Of.The.Ring.2004.DVDRip.AC3-ShitBusters,Swedish 2 years ago 1 34.3KB Ring.of.the.Nibelungs-Curse.Of.The.Ring.2004.DVDRip.AC3-ShitBusters,Swedish
Vietnamese Ring of the Nibelungs (Dark Kingdom: The Dragon King) 3 months ago 1 46.5KB Bản này hoàn chỉnh hơn bản trước đó! Mặc dù vậy vẫn có 1 vài lỗi dịch ko thoát và sát nghĩa, mong ae fix thêm.
Vietnamese Ring of the Nibelungs (Curse of the Ring) 3 months ago 1 46.2KB Do trình độ hạn chế nên nhiều đoạn ko dịch được thoát nghĩa. Mong ae thông cảm!