Cosmos (2000) Hebrew Subtitles


Astronomer Carl Sagan leads us on an engaging guided tour of the various elements and cosmological theories of the universe.

Release:

IMDB: 9.3

Genders: Documentary

Countries: English

Time: 60 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
24.3KB
Language
Hebrew
Release Type
N/A
Relase Info:

Carl Sagans Cosmos E02-One Voice In The Cosmic Fugue

Create By
zvika sharabi
Comment

List other Hebrew Subtitle

Hebrew Carl Sagans Cosmos [03] Harmony Of The Worlds 2 years ago 1 25KB
Hebrew Carl Sagans Cosmos E02-One Voice In The Cosmic Fugue 2 years ago 1 24.3KB
Hebrew Carl Sagans Cosmos [01] The Shores Of The Cosmic Ocean 2 years ago 1 22.9KB episode 1 - The Shores Of The Cosmic Ocean

Subtitle Preview

1
00:01:05,169 --> 00:01:09,833
.ëì çéé úäéúé ìâáé çééí îòáø ìëãåø äàøõ

2
00:01:10,041 --> 00:01:14,034
áàåúí àéï ñôåø ëåëáé ìëú àçøéí
ùàðå îùòøé
Loading...