Close Encounters (2005) Vietnamese Subtitles


Add a Plot »

Release:

IMDB:

Genders: Adventure, Documentary

Countries: English

Time: 44 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
25.000
Files
1
File Size
30.6KB
Language
Vietnamese
Release Type
N/A
Relase Info:

Naked Science20052x12Close Encounters-vie

Create By
dinhphc
Comment

List other Vietnamese Subtitle

Vietnamese Naked Science20052x12Close Encounters-vie 2 years ago 1 30.6KB

Subtitle Preview

1
00:00:02,075 --> 00:00:04,233
Trái Đất - ngôi nhà của chúng ta

2
00:00:04,793 --> 00:00:07,942
Nơi duy nhất trong vũ trụ
được biết là có sự sống.

3
00:00:08,919 --> 00:00:13,481
Có dạng sống nào từ vũ trụ
đã viếng thăm chúng ta chưa?

4
00:00:15,503 --> 00:00:18,919
Họ đã bắt cóc con người ?

5
Loading...