Cannibal Holocaust (1985) Polish Subtitles


During a rescue mission into the Amazon rainforest, a professor stumbles across lost film shot by a missing documentary crew.

Release:

IMDB: 6

Genders: Horror, Adventure

Countries: Italy

Time: 95 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
29.970
Files
1
File Size
14KB
Language
Polish
Release Type
N/A
Relase Info:

Cannibal Holocaust

Create By
Soerensen
Comment

List other Polish Subtitle

Polish Cannibal Holocaust 2 years ago 1 14KB

Subtitle Preview

00:00:03:movie info: 352x224 29.969fps 542.1 MB|/SubEdit b.3829 (http://subedit.xx.pl)/
00:00:20:CANNIBAL HOLOCAUST
00:01:50:RE¯YSERIA
00:01:59:Ze wzglêdu na autentycznosæ wydarzeñ, niektóre sekwencje zosta³y ca³oœci sfilmowane
00:02:04:Ludzie wiedz¹ ju¿ wszystko, nie ma rzeczy niemo¿liwych dla nas dzisiaj
00:02:09:To co mog³oby siê wydawaæ
00:02:11:nieoasi¹galne wczoraj, dzisiaj jest w zasiêgu rêki
Loading...