Bowling for Columbine (2002) Hebrew Subtitles


Filmmaker Michael Moore explores the roots of America's predilection for gun violence.

Release:

IMDB: 8

Genders: Crime, Drama, Documentary

Countries: USA, Germany, Canada

Time: 120 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
25.000
Files
2
File Size
44.9KB
Language
Hebrew
Release Type
N/A
Relase Info:

Bowling.for.Columbine.2002.DVDRip.AC3.XviD-DcN

Create By
DucoNation
Comment

List other Hebrew Subtitle

Hebrew Bowling.for.Columbine.2002.DVDRip.AC3.XviD-DcN 2 years ago 2 44.9KB
Hebrew N/A 2 years ago 2 54KB

Subtitle Preview

{945}{1025}àéâåã äøåáàéí äàøöé äôé÷ ñøè
{1035}{1087}.ùìáèç úîöàå áå òðééï øá
{1095}{1118}.áåàå ðöôä áå
{1186}{1336},æä äéä äáå÷ø ùì ä-20 áàôøéì, 1999|.åæä äéä áòøê ëîå ëì áå÷ø àçø áàîøé÷ä
{1364}{1417},äç÷ìàé îéìà àú îèìåúéå
{1451}{1502},äçìáï áéöò àú äùìéçåéåú ùìå
{1527}{1620}äðùéà äôöéõ òåã îãéðä ùàú|,ùîä ìà éëåìðå ìáèà
{1642}{1731},àé ùí áôøâå, öôåï ã÷åèä|.÷øé î÷ååéìéàîñ éöà ìäìéëú äáå÷ø ùìå
Loading...