Boss (2011) Farsi/Persian Subtitles


Mayor Tom Kane, diagnosed with a dementia disorder, struggles to keep his grip on power in Chicago.

Release:

IMDB: 8.1

Genders: Crime, Drama

Countries: English

Time: 56 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
25.2KB
Language
Farsi/Persian
Release Type
N/A
Relase Info:

Boss S01E08 by mOstafa

Create By
mosyflasher
Comment
9mOvie.cO

List other Farsi/Persian Subtitle

Farsi/Persian Boss Season02.Complete.HDTV.x264-EVOLVE 2 years ago 10 245.5KB By mOstafa(9movie.co)
Farsi/Persian Boss.S02E04.HDTV.x264-EVOLVE 2 years ago 1 25.4KB By mOstafa(9movie.co)
Farsi/Persian Boss.S02E09.HDTV.x264-EVOLVE 2 years ago 1 26.3KB By mOstafa(9movie.co)
Farsi/Persian Boss.S02E08.HDTV.x264-EVOLVE 2 years ago 1 27KB By mOstafa(9movie.co)
Farsi/Persian Boss.S02E07.HDTV.x264-EVOLVE 2 years ago 1 25KB By mOstafa(9movie.co)
Farsi/Persian Boss.S02E06.HDTV.x264-EVOLVE 2 years ago 2 48.9KB By mOstafa(9movie.co)
Farsi/Persian Boss.S02E05.HDTV.x264-EVOLVE 2 years ago 1 24.4KB By mOstafa(9movie.co)
Farsi/Persian Boss.S02E04.HDTV.x264-EVOLVE 2 years ago 1 23.3KB By mOstafa(9movie.co)
Farsi/Persian Boss.S02E03.HDTV.x264-EVOLVE 2 years ago 1 22.8KB By mOstafa(9movie.co)
Farsi/Persian Boss.S02E02.HDTV.x264-EVOLVE 2 years ago 1 22.7KB By mOstafa and Podtitul(9movie.co & TvCenter)
Farsi/Persian Boss.S02E01.HDTV.x264-EVOLVE 2 years ago 1 26.2KB By mOstafa(9movie.co)
Farsi/Persian Boss First Season by mOstafa 2 years ago 8 191.2KB 9mOvie.cO
Farsi/Persian Boss S01E08 by mOstafa 2 years ago 1 25.2KB 9mOvie.cO
Farsi/Persian Boss S01E07 by mOstafa 2 years ago 1 24.2KB 9mOvie.cO
Farsi/Persian Boss S01E06 by mOstafa 2 years ago 1 24.5KB 9mOvie.cO
Farsi/Persian Boss S01E05 by mOstafa 2 years ago 1 24.2KB 9mOvie.cO
Farsi/Persian Boss S01E04 by mOstafa 2 years ago 1 23.6KB 9mOvie.cO
Farsi/Persian Boss S01E03 by mOstafa 2 years ago 1 23.5KB 9mOvie.cO
Farsi/Persian Boss S01E02 By mOstafa 2 years ago 1 22.9KB 9mOvie.cO
Farsi/Persian Boss S01E01 by mOstafa 2 years ago 1 27.2KB 9mOvie.cO

Subtitle Preview

1
00:00:02,718 --> 00:00:04,519
ãä ÈÇ íå ÚÏå Çí ÇÒ ãÑÏã
...ÏíÏä ˜ÑÏã æ


2
00:00:04,554 --> 00:00:06,354
ÇæäÇ ãÚÊÞÏ ÈæÏä ˜å ÈÇíÏ ÚÌáå ˜äã-
æ...¿-

3
00:00:06,389 --> 00:00:07,722
ÈÑÇí ÇäÊÎÇÈÇÊ ÔåÑÏÇÑí ÇÞÏÇã ˜äã-
ÈÑ ÖÏö Çæä¿-


4
00:00:09,142 --> 00:00:10,976
ä˜äå ÚÞáÊ Ñæ ÇÒ ÏÓÊ ÏÇÏí¿

5
00:00:11,027 --> 00:00:13,962
Loading...