Barry Lyndon (1975) Vietnamese Subtitles


An Irish rogue wins the heart of a rich widow and assumes her dead husband's aristocratic position in 18th-century England.

Release:

IMDB: 8.1

Genders: Drama, Adventure, History

Countries: English, French, German

Time: 184 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
44.9KB
Language
Vietnamese
Release Type
N/A
Relase Info:

Barry.Lyndon.1975.720p.x264.DD2.0

Create By
chau_cua_tu_xuong
Comment

List other Vietnamese Subtitle

Vietnamese Barri.Lindon.1975.1080P.DTS 2 years ago 1 47.4KB dựa theo bản gốc của chau_cua_tu_xuong, sync time khớp với bản 1080P và sửa thêm 1 chút
Vietnamese Barry.Lyndon.1975.720p.x264.DD2.0 2 years ago 1 44.9KB

Subtitle Preview

1
00:00:00,000 --> 00:00:50,000
BARRY LYNDON
Dịch bởi chau_cua_tu_xuong

2
00:00:52,273 --> 00:00:54,793
Các ngài, lên cò súng.

3
00:01:00,113 --> 00:01:04,873
Cha của Barry đã được nuôi dưỡng,
như con trai của những gia đình thượng lưu...

4
00:01:05,513 --> 00:01:07,433
...hướng tới nghiệp luật sư.

5
00:01:07,793 --> 00:01:11,593
Không nghi ngờ g
Loading...