Apt Pupil (1998) Vietnamese Subtitles


A boy blackmails his neighbour after suspecting him to be a Nazi war criminal.

Release:

IMDB: 6.7

Genders: Drama, Thriller, Romance

Countries: English, German

Time: 111 min

Updated: one year ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
one year ago
Framerate
Files
1
File Size
38.1KB
Language
Vietnamese
Release Type
Blu-ray
Relase Info:

Apt Pupil 1998 Bluray ViE VUTOANBT

Create By
truoduc
Comment
Apt Pupil (1998) Bluray VUTOANBT@NetHD.ORG

List other Vietnamese Subtitle

Vietnamese Apt Pupil 1998 Bluray ViE VUTOANBT one year ago 1 38.1KB Apt Pupil (1998) Bluray VUTOANBT@NetHD.ORG

Subtitle Preview

1
00:00:44,378 --> 00:00:47,213
Vẫn câu hỏi cũ:

2
00:00:47,381 --> 00:00:52,135
Đó là kinh tế? Đó là xã hội?
Hay đó là văn hóa?

3
00:00:52,302 --> 00:00:55,054
Hoặc đơn giản là
bản chất của loài người?

4
00:00:55,222 --> 00:01:00,143
Tại sao một số người
thì làm còn số khác thì không?

5
Loading...