American Beauty (1999) Polish Subtitles


A sexually frustrated suburban father has a mid-life crisis after becoming infatuated with his daughter's best friend.

Release:

IMDB: 8.4

Genders: Drama, Romance

Countries: USA

Time: 122 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
20.3KB
Language
Polish
Release Type
N/A
Relase Info:

American Beauty POL

Create By
Cleon
Comment

List other Polish Subtitle

Polish American Beauty POL 2 years ago 1 20.3KB

Subtitle Preview

00:00:00:www.napiprojekt.pl - nowa jakoœæ napisów.|Napisy zosta³y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
00:00:30:Potrzebujê opiekuñczego ojca.
00:00:32:Nie ¿adnego napaleñca...
00:00:34:...który spuszcza siê w spodnie za ka¿dym razem...
00:00:36:...kiedy przyprowadzê kole¿ankê ze szko³y.
00:00:40:Nie lamera.
00:00:45:Ktoœ naprawdê powinien pozbyæ siê go z tego pado³u.
00:00:51
Loading...