Alphas (2012) Polish Subtitles


Dr. Lee Rosen leads a team of "Alphas", (human beings with enhanced abilities) who investigate the death of a witness in a court case. They soon uncover more than they had bargained for.

Release:

IMDB: 7.3

Genders: Action, Sci-Fi, Drama

Countries: USA

Time: 44 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
13.3KB
Language
Polish
Release Type
N/A
Relase Info:

Alphas 02x05 Gaslight

Create By
Golboth
Comment

Subtitle Preview

{0}{48}{Y:i}Poprzednio w "Alphas"...
{48}{125}Ma twoj¹ rêkê.|Ciê¿ko ci bez nich, prawda?
{144}{153}Tak.
{168}{264}Nigdy nie mia³em przyjació³.|Jesteœ moj¹ przyjació³k¹, Anna?
{264}{288}{Y:i}Oczywiœcie.
{288}{384}Zabili Annê. Strzelili jej w g³owê.|By³a moj¹ przyjació³k¹.
{384}{478}- Walczysz? Umiesz coœ?|- Inaczej by mnie tu nie by³o.
{480}{521}Mogê robiæ masê rzeczy,
{551}{599}ale nie pamiêtam,|jak siê ich nauczy³am.
{599}{627}Co mi zrobi³aœ?
Loading...