Alphas (2012) Polish Subtitles


Dr. Lee Rosen leads a team of "Alphas", (human beings with enhanced abilities) who investigate the death of a witness in a court case. They soon uncover more than they had bargained for.

Release:

IMDB: 7.3

Genders: Action, Sci-Fi, Drama

Countries: USA

Time: 44 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
14.7KB
Language
Polish
Release Type
N/A
Relase Info:

Alphas 02x02 The Quick and the Dead

Create By
Golboth
Comment

Subtitle Preview

{0}{42}{Y:i}Poprzednio w "Alphas"...
{72}{83}Gary?
{96}{144}Gary ma k³opoty.|Potrzebuje nas.
{144}{216}- Przyjecha³aœ.|- Dla Gary'ego, nie dla ciebie.
{216}{264}- Co miêdzy wami zasz³o?|- Obudzi³am siê.
{264}{336}Tak nazywasz sterowanie|wszystkimi dooko³a?
{336}{432}Muszê kierowaæ programem.|Ja decydujê, co robimy z Alphami.
{432}{509}Ja zatwierdzam zadania|i zero wtr¹cania siê.
{527}{599}- ZnaleŸliœmy z Garym coœ powa¿nego.|- To z wojny secesyjnej.
Loading...