Aliens in the Attic (2009) Vietnamese Subtitles


A group of kids must protect their vacation home from invading aliens.

Release:

IMDB: 5.4

Genders: Adventure, Comedy, Family

Countries: USA, Canada

Time: 86 min

Updated: 2 years ago

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
25.5KB
Language
Vietnamese
Release Type
N/A
Relase Info:

Aliens in the Attic 2009 720p Bluray x264 CBGB

Create By
loimick
Comment
Bản dịch của huutho2986

List other Vietnamese Subtitle

Vietnamese Aliens in the Attic 2009 720p Bluray x264 CBGB 2 years ago 1 25.5KB Bản dịch của huutho2986
Vietnamese Aliens in the Attic R5 2 years ago 1 25.5KB

Subtitle Preview

1
00:01:29,800 --> 00:01:32,760
- Ôi Chúa ơi! Stewart!
- Có chuyện gì thế?

2
00:01:32,760 --> 00:01:34,970
Cuối cùng Tom Grace cũng đưa nó lên.

3
00:01:38,970 --> 00:01:40,010
Nhìn này.

4
00:01:40,140 --> 00:01:42,220
Tuyệt vời. Chẳng có 1 điểm A nào.

5
00:01:42,260 --> 00:01:44,300
- Không!
- Hay điểm B.

6
00:01:45