Alias (2003) Vietnamese Subtitles


Sydney Bristow is an international spy recruited out of college and trained for espionage and self-defense.

Release:

IMDB: 7.6

Time: 42 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
23.8KB
Language
Vietnamese
Release Type
N/A
Relase Info:

Alias S03 E15 HDTV

Create By
liptoncanon
Comment
Dịch bởi www.eckshop.net

List other Vietnamese Subtitle

Vietnamese Alias.S01E01.720P.HDTV.NacitaTV.vie one year ago 1 15.8KB Download video http://nacitatv.link/2016/10/20/download-alias-s01e01-720p-hdtv-h264aac-mkv-nacitatv/
Vietnamese Alias - 05x06 - Solo_HDTV 2 years ago 1 19.7KB Nguồn sub: addci7ed.com Người dịch: huongluu1009@gmail.com.
Vietnamese 05x04 - Mockingbird (HDTV) 2 years ago 1 20.5KB Nguồn phụ đề : accdi7ed.com Người dịch: huongluu1009@gmail.com Chỉnh lại thời gian khớp với bản HDTV
Vietnamese N/A 2 years ago 1 20.5KB Nguồn phụ đề: addci7ed.com Người dịch: huongluu1009@gmail.com Chỉnh lại thời gian khớp với bản HDTV. Làm sub không thể tránh khỏi sai sót. Mong các bạn vi vẻ góp ý để cải thiện sub được tốt hơn
Vietnamese Alias - 05x05 - Out of the Box (HDTV) 2 years ago 1 23KB Nguồn phụ đề : accdic7ed.com Người dịch : huongluu1009@gmail.com Việc làm sub không tránh khỏi sai xót.Xin vui lòng góp ý để cải thiện sub được tốt hơn
Vietnamese Alias. S05Episode 041 - Mockingbird 2 years ago 1 23.5KB
Vietnamese Alias. S05Episode 041 - Mockingbird HDTV 2 years ago 1 23.5KB Làm sub không thể tránh khỏi có sai sót. Có gì mong các bạn vui vẻ góp ý để mình có thể cải thiện
Vietnamese Season5Episode 04 - Mockingbird_HDTV 2 years ago 1 23.5KB làm sub không thể tránh khỏi có sai xót. Mong các bạn vui vẻ góp ý để mình có thể cải thiện sub tốt hơn.
Vietnamese Alias.S05E02.One 2 years ago 1 16.7KB Dịch bởi tieuquynd
Vietnamese Alias.S05E01.Prophet.Five 2 years ago 1 16.6KB Dịch bởi tieuquynd
Vietnamese Alias S05 E03 The Shed dch linhvudienanh.blogspot.com 2 years ago 1 18.7KB
Vietnamese Alias S04 E10 HDTV 2 years ago 1 18.5KB Dịch bởi www.eckshop.net
Vietnamese Alias S05 E08 HDTV 2 years ago 1 16KB Dịch bởi www.eckshop.net
Vietnamese Alias S03 E15 HDTV 2 years ago 1 23.8KB Dịch bởi www.eckshop.net
Vietnamese Alias S02 E07 HDTV 2 years ago 1 18.2KB Dịch bởi www.eckshop.net
Vietnamese Alias S01 E06 HDTV 2 years ago 1 16.6KB Dịch bởi www.eckshop.net

Subtitle Preview

1
00:00:00,300 --> 00:00:02,864
[Tập 15]

2
00:00:02,936 --> 00:00:05,371
Để tin ai đó cần có thời gian.

3
00:00:05,372 --> 00:00:08,374
Bà biết quá nhiều về tôi.

4
00:00:08,375 --> 00:00:10,576
Còn tôi lại chẳng biết tí gì
về bà cả.

5
00:00:10,577 --> 00:00:13,569
Tôi rất muốn đấy.

6
00:00:13,646 --> 00:00:16,582
1 t&
Loading...