24 (2004) Polish Subtitles


Jack Bauer, Director of Field Ops for the Counter-Terrorist Unit of Los Angeles, races against the clock to subvert terrorist plots and save his nation from ultimate disaster.

Release:

IMDB: 8.4

Genders: Action, Drama, Mystery

Countries: USA

Time: 44 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
22.5KB
Language
Polish
Release Type
N/A
Relase Info:

24.s07.preview.dvdrip.xvid-remax----SBO-SoFT

Create By
sbo-soft
Comment

Subtitle Preview

{1}{100}www.podnapisi.net - nowa jakoœæ napisów.|Napisy zosta³y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{68}{146}SANGALA, AFRYKA
{1058}{1129}Pu³kowniku Dubaku,|w³aœnie wyje¿d¿amy z miasta.
{1131}{1156}Ilu masz?
{1158}{1220}- 5.|- Tylko 5?
{1222}{1295}Zanim dojechaliœmy na boisko,|wiêkszoœæ ch³opców uciek³a.
{1297}{1345}Potrzebujê ¿o³nierzy,|a nie wymówek.
{1347}{1402}Przywiozê ich wi
Loading...